· 

Teacher Workshop: Modern Physics & Digital Learning

Galaxies in the universe
(Image via Pixabay, Creative Commons CC0)

How can we teach modern physics using possibilities of distance learning? Join me for two digital professional development workshops with BroAOF this summer (in Norwegian).

 

Fysikk og teknologi har fått en stor betydning i dagens samfunn. Evne til nytenking og forståelse av naturfaglig teori er kompetanser som vil bli enda viktigere i framtida. Likevel er det kun en liten andel elever i norsk skole som virkelig brenner for disse fagene. Det blir dermed stadig viktigere å finne digitale undervisningsmetoder som motiverer elever i fysikk og naturfag. 

 

Mange lærere har jobbet aktivt med digitalisering av sin egen undervisning. I dette nettkurset presenteres innovative og nettbaserte undervisningsopplegg som gjør det enklere å undervise moderne fysikk gjennom digitale verktøy. I ressursene trekkes koblinger til elevenes hverdag og til kjerneelementer som har kommet inn i den nye læreplanen. Kurset vil gi en praktisk opplæring i bruk av ressursene med fokus på konkrete tips og eksempler som kan brukes i digital undervisning. 

 

Kursinnhold: 

  • Naturvitenskapelige tenkemåter og kvalitativ begrepslæring i fysikk 
  • Tilretteleggelse for stimulerende og utforskende digital læring 
  • Generell relativitet i et nøtteskall og innføring i bruken av programmet "Generell relativitet" på viten.no

Write a comment

Comments: 0